aboutus
QC Hồ sơ
Chất lượng cao
Tất cả các nhà máy có hệ thống sản xuất tự động
Sử dụng công nghệ sản xuất vật liệu cấp viễn thông
Chương trình kiểm tra nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như FCC, CE và RoHS
 
ZISA Technologies (Beijing) Inc. kiểm soát chất lượng 0
Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc